Patience is the road to understanding

Patience is the road to understanding

English translation below

Het heeft even geduurd voordat ik toe was aan het schrijven van een nieuwe blog. In februari ben ik teruggekomen in Nederland en al snel werden al mijn plannen vertraagd of over boord gegooid door het coronavirus.

Read more